Adlers Serwis ul. Żeglugi Wiślanej 16/24 03-043 Warszawa | (22) 743 60 47 fax: (22) 743 60 49 kom: 604 440 101 | biuro@adlers.com.pl
epp_km_03_advanced_partner-150
Zapraszamy do skorzystania z leasingu
GRENKE – Leasing dla Twojej firmy!

 

Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Grenkeleasing AG jest spółką giełdową, obecną na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych. Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX. Ponadto spółka posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor’s.

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

Leasing kopiarek – zapraszamy – atrakcyjny leasing kserokopiarek.

 

ZALETY LEASINGU

 • Obsługa leasingu odbywa się na miejscu w salonie sprzedaży!
 • Szybka decyzja dotycząca finansowania – umowę leasingu można podpisać już w trakcie pierwszej wizyty w salonie
 • Możliwość korzystania ze sprzętu, bez konieczności angażowania środków własnych – w standardowej ofercie leasing bez wpłaty początkowej!
 • Do zawarcia umowy wystarczą tylko dokumenty założycielskie firmy i dwa dowody tożsamości – nie są potrzebne dokumenty PIT, CIT ani zaświadczenia z ZUS czy Urzędu Skarbowego!
 • Leasing wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania, gdyż wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu!
 • Spłata leasingu odbywa się w równych, miesięcznych ratach, co ułatwia planowanie i kontrolowanie wydatków!
 • Spłata leasingu odbywa się przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu)

WARUNKI FINANSOWANIA

 • Finansowanie w PLN
 • Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu)
 • Leasing przedmiotów już od wartości 1.500 zł netto
 • Wpłata początkowa wynosi od 0% do 50%
 • Okres leasingu od 18 do 60 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA

(dotyczy przedmiotów do wartości 10.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura promocyjna.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 3. Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 – 30.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura uproszczona.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

Wniosek i informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.

 1. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 2. Regon i NIP
 3. Dwa dowody tożsamości

GRENKELEASING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Celem GRENKE jest wspieranie rozwoju firm i oferowanie usług finansowych na najwyższym poziomie.
Działamy w sposób prosty i efektywny, a nasze usługi dopasowane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą